View Sidebar

MATLAB Kullanarak Trafik İşaretlerini Tespit Etmek

MATLAB Kullanarak Trafik İşaretlerini Tespit Etmek

Herkese merhabalar.

Aylardır duvarda duran yapışkan nottaki “MATLAB Trafik işareti tespit etme makalesi yaz” uyarısını dikkate alma zamana geldi. Bu yazımda bir proje için hazırlamış olduğum programı anlatmaya çalışacağım. Öncelikle şunu unutmamak gerekir ki herhangi bir problemi farklı yollardan çözmek mümkündür. Trafik işaretlerini tespit etmek için renk, şekil gibi ölçütler kullanılabilir.

Üzerinde çalıştığım projede toplam 15 adet görüntü ve bu görüntülerde de yaklaşık 32 tane trafik işareti vardı. Bazı analizlerden sonra bu görüntülerde klasik yöntemlerin aksine farklı bir yöntem ile sonuca ulaşabileceğimi fark ettim. Bunun ne olduğuna yazının ilerleyen safhalarında değineceğim. Yazmış olduğum bu programın çekeceğiniz herhangi bir trafik işareti içeren görüntüde çalışacağı garantisini veremiyorum ancak benim çalıştığım görüntülerde 0 (sıfır) hatalı sonuç ve 32 işaretin yaklaşık 29unu doğru bir şekilde tespit etti. Tespit edemediği 3 işaret ise çok ufak boyutlarda olduğu için tespit edilemedi.

Herhangi bir görüntü işleme programının başarısını “F Score” denen ölçüt ile ölçüyoruz. Bu skor hatalı tespitler ve eksik tespitleri işin içine katarak hesaplıyor. İşte formül:

F = 2 . (precision . recall) / (precision + recall)

precision: Doğru sonuç sayısının, programın döndürdüğü tüm sonuçların sayısına bölümü
recall: Programın döndürdüğü doğru sonuç sayısının, toplamda dönmesi gereken sonuç sayısına bölümü

Görüntüde nesne bulmak gibi çalışmalarda genelde yapılan işlemler şu şekildedir.

  1. Görüntü kalitesi arttırılır.
  2. Uygun filtreler uygulanır.
  3. Görüntü işleme algoritması çalıştırılır.

Yavaş yavaş yazmış olduğum programa geçelim. Programın çalışma mantığını anlatmakta fayda var. Analiz kısmından başlayalım.

Üzerinde çalışacağım görüntüleri analiz ettiğimde, benden tespit edilmesi beklenen trafik işaretlerinin HSV renk uzayına göre inceledim ve 3. parametre olan Value “parlaklık” değerinin resmin geri kalan kısımlarından farklı olduğunu, yani işaretleri ayırt ederken bu değeri kullanmanın işimi göreceğini fark ettim. Bu aşamadan sonra farklılığı belirgin hale getirerek, tespit edilmesi gereken işaretlerin her birinin daire oluşturduğunu ve bu dairenin içinde mutlaka boşluk veya boşluklar olduğunu gördüm. Bu şu demek oluyor. Eğer görüntüdeki nesnelerin içerisinde boşluk varsa bu trafik işaretidir. Sanırım biraz havada kaldı. Aşağıda resimlerle anlatmaya çalıştım. Bu kısımları kodlarla beraber incelerseniz sistem kafamızda oturacaktır. Şunu tekrar belirtmek isterim. Bu yöntem her görüntüde çalışmayacaktır. Bana sunulmuş 15 görüntüyü analiz edip böyle bir yöntemi uyguladım. Bunu seçmemdeki amaç kolay olması, çok hızlı olması ve programın sadece bu 15 görüntüde çalışacak olmasıdır. Performansa değinmek için söylüyorum, örneğin böyle bir proje için line-detection algoritması kullansaydık ve şekillere göre trafik işareti olup olmadığına karar verseydik çok daha uzun sürede sonuca ulaşabilirdik. Siz de elinizdeki projelere uygun yöntemler, ufak hileler üretip optimum sonuca ulaşabilirsiniz.

İşleyiş kısmına gelecek olursak:
Programı yapmış olduğu işlerin farklılığına göre 3 fonksiyona bölmeyi tercih ettim.

İlk fonksiyonumuz ana fonksiyon. Görüntüyü fonksiyona parametre olarak geçiyoruz ve ana fonksiyonumuz diğer iki fonksiyonu çağırıyor.

function [] = trafficSignDetector( input_img ) % Ana Fonksiyon
 oImg = imread(input_img); % Orjinal Resmi oku
 binImg = trafficSignToBinImg(oImg); % Orjinal resmi ikilik formata çevirip gerekli iyileştirmeleri yapan fonk.
 displayTrafficSign(binImg, oImg); % İkilik resimdeki verilere göre trafik işaretlerini bulup gösteren fonk.

end

Görüntünün ikilik resme dönüştürülüp, üzerinde filtre uygulamaları, dilation ve erosion gibi morfolojik işlemler yapılıyor. Bu işlemleri uygularken parametre değerleriyle en iyi sonucu alana kadar oynamak gerekli olacaktır.

function [ BW ] = trafficSignToBinImg( trafikResmi )

hsvFormat= rgb2ntsc(trafikResmi); % RGB renk uzayından NTSC renk uzayına dönüşüm yapılıyor
hsValue = hsvFormat(:,:,3); % HSV -> 3. parametre yani value (brighness veya parlaklık) kullanılıyor

out = filter2(fspecial('average', 2), hsValue); % filtre kullanılarak kalite arttırılıyor

BW = im2bw(10*out,0.2); % Görüntü siyah-beyaz hale getiriliyor ve beyazlıkların belirginliği arttırılıyor
BW = bwareaopen(BW, 30); % Küçük objeler temizleniyor
BW = imdilate(BW, strel('disk',4)); % Dilation morfolojik işlemi uygulanıyor
BW = imdilate(BW,strel('disk',1)); % Dilation morfolojik işlemi uygulanıyor
BW = imerode(BW, strel('diamond', 3)); % Erode morfolojik işlemi uygulanıyor
BW = filter2(fspecial('average', 3), BW); % Kenarlıkları kalınlaştırıyoruz

end

Görüntü işleme algoritmasının çalıştığı fonksiyonumuz.

function [] = displayTrafficSign( bin_img, original )

 [num, L] = bwboundaries(bin_img, 4, 'noholes'); % Objelerin sınırlarını seçer
 stats = regionprops(L, 'basic'); % objelerin özelliklerini elde eder
 figure, imshow(original); % Orjinal resmi ekrana basar

 for k=1 : length(num) % Resimdeki tüm objeleri tarar

 coords = stats(k).BoundingBox; % Sınır koordinatlar
 x1 = coords(1);
 y1 = coords(2);
 x2 = x1 + coords(3);
 y2 = y1 + coords(4);
 xCoords = [x1 x2 x2 x1 x1];
 yCoords = [y1 y1 y2 y2 y1];

 x2 = floor(x2);
 y2 = floor(y2);

 eulerNumber = bweuler(bin_img(y1:y2, x1:x2)); % Objenin içinde boşluk var mı?

 if(eulerNumber<1) % Eğer objenin içinde boşluk veya boşluklar varsa bu bir trafik işaretidir, çerçeve içine al
 hold on
 plot(xCoords, yCoords, 'g-', 'LineWidth', 2);
 hold off
 end

 end

end

Daha iyi anlaşılması bakımından adım adım resimli anlatıma geçelim.

1. Orjinal Resim
1

2. HSV renk uzayının 3. parametresi kullanılarak görüntü ikilik formata dönüşüyor
2

3. Küçük objeler siliniyor ve katsayı kullanarak beyaz alanlar belirgin hale getiriliyor
3

4. Dilation uygulanıyor
4

5. Erosion uygulanıyor
5

6. Görüntüyü yumuşatmak için average filtresi kullanılıyor
6

7. Tüm objeler taranarak algoritmaya uygun objeler çerçeve içine alınıyor
7

Merak ettikleriniz için yorum bırakmaktan çekinmeyiniz.

Sevgi & Saygı.

Kaynaklar
1. www.mathworks.com/products/matlab/‎
2. https://en.wikipedia.org/wiki/RGB_color_model
3. https://en.wikipedia.org/wiki/HSL_and_HSV
4. https://en.wikipedia.org/wiki/Binary_image

Ağustos 30, 201332 yorumDEVAMINI OKU
PHP ile HTML’den PDF’e dönüşüm

PHP ile HTML’den PDF’e dönüşüm

Merhaba. PDF dosya tipinin varoluş amacı kesinlikle yapacağımız iş değil. Öncelikle bunu belirtmekte fayda görüyorum. Garip hatalarla karşılaştığımızda kimi zaman garip çözümleri olurken, kimi zaman da probleminiz çözümsüz kalabilir. Uyarılarımı okuduğunuzu ve yorumlarınızı ona göre yapacağınızı varsayıyorum. PHP kullanarak HTML’den PDF’e dönüşüm sağlamak için bir çok sınıf var. Benim bahsedeceğim sınıf HTML2PDF olacak.

Şubat 9, 201312 yorumDEVAMINI OKU
JQuery Comet Programlama

JQuery Comet Programlama

Farklı ihtiyaçlar, farklı çözümleri beraberinde getiriyor. Kullanıcılara sayfa değişmeden, sayfada olan değişiklikleri göstermek için genellikle AJAX tekniğini kullandık. AJAX’ın yetersiz kaldığı bir durumdan bahsetmek istiyorum. Diyelim ki, anlık 100 bin online ziyaretçisi olan bir sitemiz ve buna bağlı bir sayfamız olsun. Sayfadaki bazı verileri, AJAX yardımı ile 5 saniyede bir değiştirmek istedik. Bunun sonucunda her 5 saniyede bir, istemciden sunucuya istek yollanacak. 100 bin istemci olduğu için tam 100 bin istek. Çok masraflı, sunucuların baş belası bir durum. Peki bu durumu nasıl optimize edebiliriz? Bu sorunun cevabı COMET programlama tekniğidir.

Aralık 30, 201210 yorumDEVAMINI OKU
jQuery ve XML, JSON, HTML?

jQuery ve XML, JSON, HTML?

json_xml_html

jQuery Ajax işlemlerinde, server bazlı çalışan .NET, PHP gibi programlama dilleriyle beraber çalışabilir. Server bazlı çalışan programlama dilleri bize XML, JSON veya HTML dillerinde veriler üretebilirler. Peki biz bunların hangisini tercih etmeliyiz? Aslında bu sorunun tek bir cevabı yok. Elimizde bulunan yapılara göre, performans ihtiyacına göre, ve en önemlisi de yapacağımız işe göre bunu belirleyebiliriz. Zaten çeşitlilik ihtiyaçlardan doğmuştur.

XML ve JSON bir programlama dilinden çok, bir yapı. HTML ile aralarındaki bu farktan dolayı aslında bu makalede XML, JSON bir boyutta, HTML başka bir boyutta incelenmeli. XML ile JSON’ı bana soracak olursanız kıyaslamaya gerek dahi yok. JSON XML’e göre çok daha yeni, esnek ve bunlar gibi avantajlara sahip. Bir kaç madde altında kıyaslama yapalım.

Aralık 23, 201212 yorumDEVAMINI OKU
jQuery ve PHP

jQuery ve PHP

Merhabalar. Bu hafta jQuery ve PHP işlemlerini inceleyeceğiz. Bana göre uygularken öğrenmek yazılım konusunda kendimizi geliştirmek için en iyi yöntem. Bu düşünceden yola çıkarak, jQuery ve PHP ikilisinin bir arada olduğu iki adet küçük uygulama geliştirdim. Bunlar:

Aralık 9, 20123 yorumDEVAMINI OKU
jQuery ve AJAX

jQuery ve AJAX

Web standartlarının gelişmesiyle birlikte yeni teknolojiler ortaya çıkıyor ve birleşiyor. Ajax ve jQuery kombinasyonu bu birleşimlerin en güzel örneklerinden biridir.

Ajax ile yeni tanıştığımız dönemlerde, Ajax denen bu yöntemi kullanmak deneyimli yazılımcılar için bile zor olabiliyordu. Basit bir form ile veri göndermek için bile, onlarca satır kod yazmak gerekiyordu. Üstüne üstlük, yazdığınız bu kodun tüm tarayıcılarda sorun şekilde çalışacağının garantisi de yoktu. Yani her tarayıcı için farklı kodlar yazmak, bunları her seferinde tüm tarayıcılar için test etmek bizler için zorunlu bir hal almıştı.

Aralık 2, 20127 yorumDEVAMINI OKU